Menu
Your Cart

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

1. Úvod a obsah dokumentu

1.1. V rámci tohto dokumentu nájdete informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov, ktoré spoločnosť AGRARIUS SK s.r.o., so sídlom Tomášiková 42, 08001 Prešov, IČO: 50526537 ( ďalej len “My” alebo “Naša spoločnosť”) o Vás, ako o subjekte údajov spracováva (ďalej len “Vy”).

1.2. Tieto zásady Vám poskytujú informácie o tom, za akým účelom Naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracovávané (tzn. aké kategórie údajov sú spracovávané), na akom právnom dôvode zakladáme naše právo Vaše osobné údaje spracovávať (plnenie zmluvy, oprávnený záujem, plnenie právnej povinnosti, súhlas a iné) a po akú dlhú dobu sme oprávnený ich spracovávať.

1.3. Tieto zásady ďalej obsahujú informácie o tom, aké práva Vám náležia vo vzťahu k spracovaniu Vašich osobných údajov a akým spôsobom ich môžete voči Nám uplatniť.

2. Aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dlhú dobu a čo nás k tomu oprávňuje

2.1. Za rôznymi účelmi o Vás spracovávame rôzne kategórie osobných údajov. Ide konkrétne o tieto kategórie:

 • Identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, IČ, DIČ, dátum narodenia, pohlavie);
 • kontaktné údaje (napríklad e-mailová adresa, telefónne číslo);
 • adresné údaje (napríklad doručovacia a fakturačné adresa);
 • údaje nezbytné pre realizáciu platobného styku a zúčtovania platieb ( napríklad. číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT);
 • identifikačné údaje Vašeho zariadenia (IP/Mac adresa);
 • prihlasovacie údaje (napríklad prístupové hesla a kódy v rozsahu potrebnom k technickému zabezpečeniu služieb);
 • informácie o objednávanom tovare alebo službách, o zmluve a plnení zmluvy oboma zmluvnými stranami, Vami i nami (napríklad informácie o zmluve zahŕňajúce dátum uzatvorenia, dĺžku trvania, dátum a dôvod ukončenia a ďalej popis tranzakcie, cena tovaru);
 • údaje o Vašom správaní sa na webe pomocou tzv. súborov cookies;
 • informácie o miere a spôsobe využívania služieb (napríklad história nákupu);

2.2. To, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým účelom a ako dlho, záleží na tom, ako a prečo ste nám svoje osobné údaje poskytli, prípadne ako sme ich o Vás získali. Ďalej v dokumentu nájdete informácie o spracovaní Vašich osobných údajov podľa toho, v akom kontexte ku spracovaniu osobných údajov dochádza:

2.2.1. Návšteva webovej stránky www.agrokiosk.sk

Pri návšteve našej webovej stránky www.agrokiosk.sk  , automaticky o Vás spracovávame niektoré osobné údaje, a to v rozsahu, za účelom, po dobu a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:


ÚčelRozsah spracovania informáciíPrávny titulDoba spracovania
Zlepšenie webových stránok www.agrokiosk.sk
Údaje o Vašom správaní sa na webe (pomocou tzv. cookies)
Oprávnený záujem Našej spoločnosti na zlepšenie webových stránok
Bez obmedzenia
Vytváranie štatistík a reportov a používaní webových stránok www.agrokiosk.sk
Údaje o Vašom správaní sa na webe (pomocou tzv. cookies)
Oprávnený záujem Našej spoločnosti na meranie efektívnosti našich webových stránok, vrátane reklamy na týchto webových stránkach
Bez obmedzenia
Zobrazovanie cielenej reklamy na iných webových stránkach a predanie reklamným prevádzkovateľom
E-mail, údaje o Vašom pohybe na webe
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Maximálne 365 dn

Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom naplnenia nášho oprávneného záujmu na zlepšenie a meranie efektívnosti našich webových stránok www.agrokiosk.sk máte právo vzniesť námietku podľa postupu v kapitole 4.7. Pokiaľ nebudeme mať oprávnené dôvody, aby sme aj cez Vašu námietku vo spracovaní osobných údajov ta týmito účelmi pokračovali, so spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme.

2.2.2. Registračný formulár

Prostredníctvom registračného formulára máte možnosť vytvoriť si užívateľský účet na stránkach www.agrokiosk.sk, prostredníctvom, ktorého môžete uskutočňovať svoje nákupy. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom, po dobu a z oprávneného (právneho titulu) uvedených tu:


ÚčelRozsah spracovania informáciíPrávny titulDoba spracovania
Registrácia zákazníka, vedenie a správa užívateľského účtu
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Prihlasovacie údaje
Nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy, resp. nevyhnutnosť pre prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy v rámci Vašej žiadosti o registráciu
Do okamžiku zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia
Zaslanie ponuky produktov a služieb spoločnosti Albaco-dent s.r.o.
Kontaktné údaje (e-mailová adresa)
Oprávnený záujem Našej spoločnosti spočívajúci v zasielaní obchodných ponúk vlastných produktov a služieb osobám, ktoré vyjadrili záujem o Naše produkty a služby tým, že si založili užívateľský účet
Do okamžiku, kedy nám oznámite, že si naďalej neželáte obchodné ponuky, najdlhšie však po dobu registrácie
Oslovenie zákazníka s cieľom ponuky pomoci pri výbere tovaru
Kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefón, IP adresa a údaje poskytnuté pri registrácií)
Oprávnený záujem spočívajúci v pomoci zákazníkom s dokončením objednávky
Do okamžiku zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia

Uvádzanie týchto osobných údajov za účelom registrácie zákazníka, vedenie a správa užívateľského účtu z Vašej strany je úplne dobrovoľné, a však bez uvedenia týchto informácií nie sme schopný Vám uskutočniť registráciu účtu.

Vašu e-mailovú adresu, zadanú vrámci registračného formulára spracovávame k tomu, aby sme Vám mohli ponúknuť naše produkty a služby. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných ponúk máte právo vysloviť námietku podľa postupu v kapitole 4.8, na základe ktorej ihneď so zasielaním obchodných ponúk a spracovaniu Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme.

2.2.3 Formulár k doplneniu dodacích údajov pre registrovaných užívateľov

Ak máte užívateľský účet na stránkach www.agrokiosk.sk, môžete v rámci správy svojho účtu pod záložkou “Adresa” uviesť svoje osobné údaje, ktoré slúžia ku zjednodušeniu budúcich nákupov formou predvyplneného objednávkového formulára. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom , po dobu a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:

ÚčelRozsah spracovania informáciíPrávny titulDoba spracovania
Uľahčenie objednávok na e-shope www.agrokiosk.sk formou predvýplnených dodacích údajov do objednávkového formulára
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Prihlasovacie údaje
Adresné údaje
Nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy, resp. nevyhnutnosť pre prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy v rámci vedenia Vášho užívateľského účtu

Do okamžiku zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia, alebo do okamiku zmazania týchto údajov užívateľom v rámci svojho účtu, najďalej však po dobu registrácie

Uvedenie týchto osobných údajov za účelom predvýplnenia objednávkového formulára je z Vašej strany úplne dobrovoľné.

2.2.4 Objednávkový formulár

Prostredníctvom objednávkového formulára máte možnosť uviesť svoje osobné údaje, ktoré slúžia k vybaveniu objednávky na stránkach www.agrokiosk.sk. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom , po dobu a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:


Účelrozsah spracovania informáciíPrávny titulDoba spracovania
Vybavenie objednávky, vrátane zaplatenia, dodania tovaru a komunikácie so zákazníkom
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Adresné údaje
Informácie o objednanom tovare alebo službách, o zmluve a o plnení zmluvy oboma zmluvnými stranami
Nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy
Do 3 rokov od splnenia zmluvy (dodanie tovaru a zaplatenie kúpnej ceny; základné údaje o právnom vzťahu a o jeho existencii ( zmluvné strany, predmet závezku a pod.) až po dobu 10 rokov po splnení zmluvy (dodanie tovaru a zaplatenie kúpnej ceny)
Oslovenie zákazníka za účelom zistenia jeho spokojnosti s nákupom
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Oprávnený záujem spočívajúci v zistení spokojnosti našich zákazníkov
Do 3 mesiacov od vybavenej objednávky
Zobrazovanie cielenej reklamy na iných webových stránkach a predanie reklamným prevádzkovateľom
E-mail, údaje o Vašom pohybe na webe
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Do odvolania Vašeho súhlasu
Plnenie zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotrebiteľov, účtovníctva a daňového práva a tresnoprávnych predpisov
Identifikačné údaje
Adresné údaje
Identifikačné údaje Vašeho zariadenia
Informácie o objednanom tovare alebo službách, o zmluve a o plnení zmluvy oboma zmluvnými stranami
Nevyhnutnosť pre plnenie právnych povinností
Po dobu stanovenú príslušnými zákonmi a to:
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Údaje pre dokazovanie v trestnom stíhaní po dobu 5 rokov od vybavenej objednávky


Ak sa rozhodnete si od nás niečo objednať, tak v tom prípade sú tieto informácie nevyhnutné k tomu, aby sme vašu objednávku mohli vybaviť, uzavrieť s Vami zmluvu, na ktorej základe Vám tovar alebo službu poskytneme, a túto zmluvu splniť. Taktiež musíme plniť povinnosti stanovené právnymi predpismi.

Zároveň spracovávame Vaše osobné údaje zadané v rámci objednávkového formulára k tomu, aby sme Vám mohli ponúknuť naše produkty podobné tým, ktoré ste si od nás zakúpili. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných ponúk máte právo vysloviť námietku podľa postupu v kapitole 4.8, na základe, ktorého ihneď prestaneme so zasielaním obchodných ponúk a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti. Taktiež prestaneme zasielať tieto obchodné ponuky a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, ak nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných ponúk neželáte.

Vaše osobné údaje ďalej spracovávame za účelom zaistenia Vašej spokojnosti s nákupom. Proti spracovaniu Vašich údajov za tímto účelom môžete taktiež vysloviť námietku podľa postupu v kapitole 4.7., na základe ktorej ihneď prestaneme so spracovaním údajov v tejto súvislosti.

Aby sme Vám mohli ponúknuť tovar, o ktorý ste mali v minulosti záujem, poskytujeme niektoré osobné údaje reklamným prevádzkovateľom. Váš súhas s preskytovaním a zobrazením reklamy na iných webových stránkach je úplne dobrovoľný a ak ho udelíte, máte právo ho odvolať v súlade s postupom v kapitole 4.1.

2.2.5. Zaslanie informácie o naskladnenom tovare

Ak si prajete objednať tovar, ktorý momentálne nie je na sklade, použijeme Vaše osobné údaje, ktoré ste zadávali pri vyplnení objednávkového formulára k tomu aby sme Vám zaslali informáciu o tom, že tovar už je na sklade.


ÚčelRozsah spracovania informáciíPrávny titulDoba spracovania
Zaslanie informácie o naskladnenom tovare
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Prihlasovacie údaje
Adresné údaje
Nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy, resp. nevyhnutnosť pre prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy v rámci vedenia Vášho užívateľského účtu

Do 2 rokov od neprevedenia objednávky na základe informácie o naskladnenom tovare


Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, tieto údaje sú však nevyhnutné pre to, aby bolo možné dokončiť a následne vybaviť Vašu objednávku.

2.2.6 Newsletter

Pomocou odberového formulára na stránkach www.agrokiosk.sk máte možnosť uviesť svoje osobné údaje preto, aby sme Vám zaslali obchodné ponuk, ktorých obsahom budú newslettery a ponuky našich produktov služieb. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom , po dobu a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:


ÚčelRozsah spracovania informáciíPrávny titulDoba spracovania
Zaslanie ponuky produktov a služieb spoločnosti Albaco-dent s.r.o.
Kontaktné údaje ( emailová adresa)
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zaslaním obchodných ponúk

Do okamžiku kedy nám oznámite, že si naďalej neželáte obchodné ponuky dostávať, poprípade do okamžiku odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov a so zasielaním obchodných ponúk

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej stany je úplne dobrovoľné, tieto údaje sú však nevyhnutné pre to , aby sme Vám mohli zasielať naše obchodné ponuky. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať postupom špecifikovaným v kapitole 4.1.

2.2.7. Reklamácia tovaru

V prípade, že sa domnievate, že Vami zakúpený tovar má vady alebo bola Vaša objednávka vybavená nesprávne, máte možnosť uviesť svoje osobné údaje prostredníctvom reklamácie zaslanej nám poštou, alebo prostredníctvom vyplneného reklamačného protokolu na našej pobočke.

V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom , po dobu a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:


Účel Rozsah spracovania informáciíprávny tituldoba spracovania 
Plnenie zákonných povinností týkajúcich sa umožnenia a vybavenia reklamácie tovaru alebo služby
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Adresné údaje
Informácie o objednanom tovare alebo službách, o zmluve a o plnení zmluvy oboma zmluvnými stranami
Plnenie právnej povinnosti
Po dobu trvania zmluvy a po dobu 3 rokov od splnenie zmluvy; základné údaje o právnom vzťahu a o jeho existencii (zmluvné strany, predmet záväzku a pod.) až po dobu 10 rokov po splnení zmluvy
Vybavenie reklamácie tovaru alebo služieb nad rámec zákonných povinností
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Adresné údaje
Informácie o objednanom tovare alebo službách, o zmluve a o plnení zmluvy oboma zmluvnými stranami
Nevyhnutnosť pre splnenie zmluvy
Po dobu trvania zmluvy a po dobu 3 rokov od splnenie zmluvy; základné údaje o právnom vzťahu a o jeho existencii (zmluvné strany, predmet záväzku a pod.) až po dobu 10 rokov po splnení zmluvy


Na základe zákonných ustanovení máme v prípade, že ste spotrebiteľom, povinnosť o Vás spracovávať osobné údaje nevyhnutné k tomu, aby sme Vám umožnili a prípadne vybavili reklamáciu.

V prípade, že nie sme zo zákona povinný Vám reklamáciu umožniť, ale robíme tak z vlastného rozhodnutia, spracovávame o Vás osobné údaje nevyhnutné k tomu, aby sme mohli vyhovieť Vašej reklamácii a tým i splniť povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy.

2.2.8. Kontaktovanie Našej spoločnosti

Prostredníctvom e-mailu, kontaktného formulára alebo telefonicky máte možnosť sa na nás obrátiť so žiadosťou o infomácie a zodpovedanie Vašich otázok. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom , po dobu a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:

ÚčelRozsah spracovania informáciíPrávny titulDoba spracovania
Zodpovedanie dotazu
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Po dobu 1 roku od odpovede, poprípade po dobu 1 roku od poslednej komunikácie.

Uvedenie týchto osobných údajov je z Vašej strany úplne dobrovoľné.

Máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to postupom uvedeným v kapitole 4.1.

3. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

3.1. Dopredu nevieme komu budeme Vaše osobné údaje poskytovať. Preto uvádzame kategórie možných príjemcov a odôvodnením, prečo by mohlo k poskytnutiu Vašich osobných údajov dôjsť:


PríjemcaDôvod poskytnutia
Externí účtovníci a auditori
Našu účtovnú a daňovú agendu môžeme zveriť odborníkom mimo Našej spoločnosti a v takom prípade im musíme sprístupniť Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnému ku splneniu zmluvy s Vami a splneniu našich zákonných povinností

Osoby poskytujúce marketingové a grafické služby
S prípravou a realizáciou marketingových kampaní (spočívajúcich v sasielaní obchodných ponúk) nám môžu pomáhať marketingové agentúry, marketingoví špecialisti či grafici
Osoba zabezpečujúca zasielanie obchodných podmienok
Može dôjsť k tomu, že rozosielaním obchodných ponúk poveríme tretiu osobu, ktorá za týmto účelom poskytne Vaše osobné údaje v rozsahu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame za účelom zasielania obchodných ponúk
Osoba zaisťujúca služby platobného styku (prevádzkovatelia platobných brán, banky a pod.)
Aby sme mohli zaistiť riadne platobný styk (funkcie platobnej brány, stráženie platieb, blokácia platieb, SIPO platby a pod.), musíme Vaše osobné údaje poskytnúť osobe, ktorá platobný styk zaisťuje
Právni a daňoví poradcovia
Môže nastať situácia, kedy je potrebné aby do právnych vzťahov medzi Vami a nami nahľadli právni či daňoví poradcovia. Ide o osoby viazané zákonnou mlčanlivosťou

Osoba zaisťujúca chod webu a software (počítačových systémov)
Je potrebné, aby nám poskytovateľ softwarového vybavenia, ktoré je v pozícií zpracovania osobných údajov, servisoval naše internetové stránky a chod informačných systémov


3.2. Vždy vyhovieme Vašemu právu získať informácie o tom komu, kedy a za akým účelom boli Vaše osobné údaje poskytnuté.

4. Vaše práva

S ohľadom na skutočnosť, že Naša spoločnosť o Vás spracováva osobné údaje, prináležia Vám práva, ktoré sú v tejto sekcii spomenuté. Všetky svoje práva môžete u nás uplatniť akýmkoľvek spôsobom, ktorý Vám bude vyhovovať a ktorý umožní overiť, že nás skutočne žiadate Vy ( umožní overiť Vašu identitu), a my sa Vám bude snažiť vyhovieť v najväčšej možnej miere. Aby bolo možné vyhovieť Vám najlepšie, chceli by sme Vás požiadať aby ste svoje práva uplatnili písomne na adrese Našej spoločnosti Albaco-dent s.r.o., so sídlom Škultétyho 1, 08001 Prešov, IČO: 31719023 alebo na emailovej adrese albacodent@albacodent.sk.

4.1. Právo na odvolanie súhlasu

Ak spracovávame Vaše údaje na základe Vašeho súhlasu, je Vašim právom odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, vrátane súhlasu so zasielaním obchodných ponúk. Súhlas môžete odvolať žiadosťou na adrese albacodent@albacodent.sk

4.2. Právo prístupu

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás Naša spoločnosť spracováva a súčasne právo na informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, po akú dlhú dobu, aké sú účely ich spracovaní, komu ich sprístupňujeme a či ich používame k automatizovanému rozhodovaniu.

Kópiu Vašich osobných údajov Vám poskytneme bezplatne.

4.3. Právo na opravu

Ak zistíte, že o Vás spracovávame neúplne alebo nesprávne osobné údaje, máte právo na to, aby sme osobné údaje opravili alebo ak to vyžaduje účel spracovania týchto osobných údajov, aby sme ich doplnili.

4.4 Právo na výmaz

Vašim právom je taktiež právo na výmaz Vašich osobných údajov, ktoré Naša spoločnosť o Vašej osobe uchováva a spracováva. Aby ste mohli o vymazanie požiadať, musí byť daný jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • Vaše osobní údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý bolo zhromažďované alebo spracovávané;
 • Vaše osobné údaje spracováva Naša spoločnosť protiprávne;
 • Odvolali ste súhlas, na ktorom základe bolo spracovávanie Vašich osobných údajov uskutočňované, a nemáme žiadne iné oprávnenie (právny titul) tieto osobné údaje ďalej spracovávať;
 • Vznesiete námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ sú tieto osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu
 • Vznesiete námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe Našeho oprávneného záujmu, a pokiaľ nebudeme schopní preukázať, že Náš oprávnený záujem prevažuje Vaše právo na výmaz;
 • Existuje nejaký zákonný dôvod, ktorý vyžaduje výmaz týchto osobných údajov;
 • Naša spoločnosť spracováva osobné údaje dieťaťa, na ktoré nebol daný rodičovský súhlas k takémuto spracovaniu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že môže dôjsť k situácii, kedy Vaše osobné údaje nemôžu byť vymazané na základe Vašeho odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo na základe Vašej žiadosti o výmaz osobných údajov. Takýmto prípadom je situácia kedy spracovanie osobných údajov vyžaduje zákon. V prípade ak nastane takáto situácia, Vás bude naša spoločnosť informovať o dôvode, prečo nemôžu byť Vaše osobné údaje vymazané.

4.5. Právo na prenositeľnosť

Na základe tohoto práva môžete žiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté na základe Vašeho súhlasu a ktoré spracovávame automatizovane. Vaše osobné údaje, ktoré splňujú tieto podmienky , Vám na požiadanie poskytneme v bežne používanom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, poprípade ich na základe Vašej žiadosti poskytneme inému správcovi podľa Vášho uváženia, ak to bude technologicky uskutočniteľné.

4.6. Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch, kedy budete mať pocit, že Vaše osobné údaje spracovávané Našou spoločnosťou sú chybné, máte právo požiadať aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov na dobu nevyhnutnú k overeniu presnosti Vašich osobných údajov a ich prípadnej oprave.

Toto právo máte taktiež v týchto prípadoch:

 • Spracovanie Vašich osobných údajov Našou spoločnosťou je protiprávne ale neprajete si, aby Vaše osobné údaje boli vymazané;
 • Naša spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje za účelom, za ktorým sme ich spracovávali, ale Vy trváte na ich pracovávaní

4.7. Právo na námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu

S ohľadom na skutočnosť, že niektoré Vaše osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu máte právo podať proti tomuto spracovávaniu námietku, na ktorej základe posúdime, či je skutočne v našom oprávnenom záujme Vaše osobné údaje pre daný účel spracovávať alebo či prevažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracovávané.

4.8. Právo na námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu

Máte právo vzniesť námietku proti tomu, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali za účelom priameho marketingu (napríklad za účelom zasielania obchodných ponúk). V takom prípade bez ďalšieho súhlasu prestaneme Vaše osobné údaje za týmto účelom spracovávať.

4.9: Právo na sťažnosť

V prípade, kedy všetky vyššie uvedené práva sú z Vášho pohľadu nedostatočné alebo ste názoru, že akýmkoľvek spôsobom Naša spoločnosť porušuje Vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť u dozorovaného úradu. Sťažnosť môžete vzniesť prostredníctvom kontaktu na Úrade na ochranu osobných údajov, ktorý je dostupný na stránke úradu : https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach

5 Cookies

Naše webové stránky www.agrokiosk.sk používajú tzv. cookies. Informácie k tomu, akým spôsobom, za akým účelom a v akom rozsahu súbory cookies používame, nájdete na www.agrokiosk.sk/cookies

6. Účinnosť

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od 3.5.2021


Ochrana súkromia
Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím na tlačidlo Viac informácii Ochrana osobných údajov